บทเรียนสร้างแรงดลใจจากสตีบ จ๊อบส์ (Steve Jobs)

"ความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของสมอง แต่ถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนนั้น" จากหนังสือ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

บทเรียนสร้างแรงดลใจจากสตีบ จ๊อบส์ (Steve Jobs)

1. จงทำตามหัวใจ (Follow Your Heart)

เกือบทุกอย่าง ความคาดหวังจากภายนอก, ความภูมิใจทั้งหลายแหล่, ความเกรงกลัวต่อความลำบากใจหรือความล้มเหลว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ตกลงไปสภาพแห่งความตาย โดยละทิ้งสิ่งที่เป็นความสำคัญอย่างแท้จริง

จงจำไว้ว่าคุณกำลังก้าวไปสู่ความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นกับดักความคิดที่คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่สูญเสีย คุณก็เพียงแต่เปิดเผยอย่างโจ้งแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไม่ทำตามหัวใจที่คุณปรารถนา

2. จงเชื่อถือในตัวของคุณเอง (Trust Yourself)

คุณไม่สามารถเชื่อมต่อจุดที่กำลังมองไปข้างหน้า คุณเพียงแต่เชื่อมต่อสิ่งที่อยู่ข้างหลัง ดังนั้นคุณจะต้องเชื่อถือจุดเชื่อมต่อกับอนาคตของคุณ คุณจะต้องมีความเชื่อถือในบางอย่าง กึ๋นของคุณ, โชคชะตาของคุณ, กรรมของคุณ ความคิดนี้จะไม่ทำให้คุณยอมถอยหลัง และสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างความแตกต่างทั้งหลายในชีวิตของข้าพเจ้า

3. จงรักในสิ่งที่คุณทำ (Love what you do)

งานที่คุณกำลังเติมเต็มสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ และเป็นวิถีทางเดียวที่จะพึงพอใจอย่างแท้จริงในการทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผลงานที่คุณรัก

4. ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเพียงแห่งเดียว (Go for a home run)

จงมีมาตรฐานคุณภาพ บางคนไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่คาดหวังไว้ การดำเนินชีวิตในบ้านเดียวดีกว่ามีหลายบ้าน

5. จงเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวัง (Pick Carefully)

บุคคลที่มุ่งคิดในสิ่งที่บอกว่าใช่กับสิ่งที่คุณมุ่งเน้น มันอาจไม่หมายถึงคำพูดความคิดที่ดีของคนอื่น ๆ เป็นร้อยที่มีอยู่ คุณจะต้องเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวัง

6. จงทำให้งานหนักเป็นงานง่าย ๆ (Work hard to make it simple)

การออกแบบมิได้เป็นเพียงเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะชอบหรือรู้สึกชอบ การออกแบบเป็นวิธีการผลิตผลงานซึ่งมันยากกว่าความซับซ้อน คุณจะต้องทำงานหนักเพื่อให้ความคิดของคุณดูชัดเจนและเป็นเรื่องง่าย

7. จงฉกฉวยความคิดที่ยิ่งใหญ่ (Steal great ideas)

พวกเรามักละอายในการฉกฉวยเอาความคิดดีๆ

8. เป้าหมายของคุณมิใช่การมุ่งเน้นทำเงิน (Your goal isn’t to make money)

เป้าหมายของบริษัทแอปเปิ้ลไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องเงิน เป้าหมายของเราคือการพัฒนา และนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีในตลาด ซึ่งเราเชื่อถือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากสิ่งนั้น ลูกค้าจะชอบเรา และมีผลพวงที่ตามมาอย่างอื่น ๆ เราก็จะสามารถสร้างเงินได้เอง

9. แรงศรัทธาอย่าสูญเสีย (Don’t loas faith)

บางครั้งชีวิตเหมือนถูกตีหัวโดยก้อนอิฐอย่างแรง (มึนงงกับโชคชะตา) ก็อย่าได้สูญเสียศรัทธา

หากสรุปเป็นกลอนของสตีบ จ๊อบส์ได้ดังนี้
“จงทำตามหัวใจปรารถนา ด้วยศรัทธาแรงกล้าของตัวเอง
จงรักงานที่คุณทำไม่กลัวเกรง มุ่งมั่นเก่งเรื่องเดียวเชี่ยวชาญจริง
เลือกความคิดที่ดีพิถีพิถัน งานยากนั้นแปรเป็นง่ายในทุกสิ่ง
หาความคิดที่ยิ่งใหญ่อย่างยอดยิ่ง เป้าหมายอิงที่ผลงานใช่เน้นเงิน”

 

ที่มา http://boonpengsaepua999.blogspot.com

 1831
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Quality ของการฝึกฝน สำคัญไม่น้อยไปกว่า Quantity ของการฝึกฝน
สิ่งสำคัญในการทำงานหรือการทำทุกสิ่งอย่างนั่นคือ ทัศนคติ ถ้าดีก็ยิ่งช่วยให้ทุกอย่างดีไปด้วย แต่ถ้าแย่ก็ส่งผลร้ายเช่นกัน
หากคุณอยากเป็นผู้นำที่ใครๆต่างเคารพและเชื่อฟัง คุณจะต้องรู้จักวิธีการเป็นผู้นำที่ดี
เวลา คือ ช่วงที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น เวลามีอยู่สองประเภท คือ เวลาตามนาฬิกากับเวลาที่แท้จริง เหตุผลที่เครื่องมือบริหารจัดการเวลาใช้ไม่ได้ผล ก็เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเวลาตามนาฬิกา แต่เวลาแบบนี้มันไม่สัมพันธ์กับชีวิตของเรา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์