การฝึกฝน

ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

การฝึกฝน

1 รายการ
Quality ของการฝึกฝน สำคัญไม่น้อยไปกว่า Quantity ของการฝึกฝน
3975 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์