ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

มีความตั้งใจจริงที่ไหน ยอมมีทางที่นั่น

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา
แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

 1006
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์